Rapporter

Forebyggingsenheten / Sivilombudsmannen

Etter besøk skriver vi en rapport om stedet vi har besøkt. I rapporten kommer vi med anbefalinger om hva stedet kan gjøre bedre. I disse rapportene er alle samtaler anonymisert. Det betyr at ingen kan vite hvem som har fortalt oss hva.

Les rapporter

Fengsler

Barnevernsinstitusjoner

Psykisk helsevern

Flere rapporter fra besøk publiseres her fortløpende når de er ferdige.

Les rapporter fra våre besøk til institusjoner for voksne.