Hvem er vi?

Sivilombudsmann Falkanger

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen arbeider for at ingen utsettes for urett fra forvaltningen. Om lag 60 jurister behandler klager fra enkeltpersoner over kommuner, fylker, direktorat og departement. Sivilombudsmannen undersøker også saker på eget initiativ. Når du har brukt alle klagemuligheter i forvaltningen og fortsatt mener at vedtaket er feil, kan du klage til Sivilombudsmannen.  Dersom du mener at forvaltningen bruker for lang tid på saken din, kan du også klage på dette.

Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.  Aage Thor Falkanger (bildet) ble valgt i 2014. Resultatet av en klage blir ofte en uttalelse med kritikk fra sivilombudsmannen. Uttalelsene er ikke bindene, men forvaltningen følger som regel  sivilombudsmannen. Du kan lese mer om å klage på sivilombudsmannens nettsider her

Forebyggingsenheten

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet jobber for at de som er fratatt friheten behandles på en ordentlig og respektfull måte. Vi besøker fengsler, politiarrester, psykisk helsevern og barnevernsinstitusjoner.

Forebyggingsenheten vil at alle som er på en institusjon skal ha det bra.  Vi besøker derfor disse stedene for å se hvordan forholdene er der og forebygge at noen blir dårlig behandlet.

Forebyggingsenheten sirkler