Når vi er på besøk

Forebyggingsenheten / Sivilombudsmannen

Du er den som vet best hvordan det er å være her, derfor vil vi gjerne snakke med deg. Erfaringene dine kan hjelpe andre og dem som kommer hit senere. Vi har taushetsplikt om det du forteller oss.

Når vi er på besøk går vi rundt for å se hvordan det ser ut her. Vi ber om å få lese viktige dokumenter, som husregler, vedtak og protokoller. Vi snakker også med dem som jobber her, men ikke om det du har sagt til oss.

Etter besøket skriver vi en rapport der vi gir anbefalinger til institusjonen om hva som kan gjøres bedre. I rapporten er alle samtaler anonymisert. Det betyr at ingen vil kunne vite hvem som har sagt noe til oss eller hva akkurat du har sagt.

Hva kan du hjelpe med?

Vi lurer for eksempel på:

  • Hva er bra og hva er dårlig her?
  • Er det noe du skulle ønske var annerledes?
  • Hva slags informasjon får du?
  • Bruker noen tvang mot deg?
  • Har du eller noen andre her blitt behandlet på en dårlig måte?
  • Får du god hjelp av dem som jobber her når du trenger det?