Møte med Landsforeningen for barnevernsbarn

Tirsdag 30. august hadde forebyggingsenheten et møte med Landsforeningen for barnevernsbarn (LBB).

Høsten 2016 skal Sivilombudsmannens forebyggingsenhet starte med besøk til barnevernsinstitusjoner og psykisk helseverninstitusjoner. Før oppstart av disse besøkene skal enheten ha møter med organisasjoner som jobber med og for barn og unge med erfaringer fra barnevern og psykisk helsevern.

I møtet med LBB fikk enheten vite mer om arbeidet til LBB og mottok nyttig informasjon om hva det kan være viktig å undersøke under et besøk til en barnevernsinstitusjon og om hva som ofte kan oppleves som urettferdig og dårlig behandling.

I tillegg til LBB, har forebyggingsenheten allerede hatt et møte med Barneombudet. De neste ukene skal enheten også møte barneverns- og psykisk helsevernproffer hos Forandringsfabrikken, og forsker Ida Hydle.