Om å klage

Forebyggingsenheten / Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannens behandler klager fra mennesker i Norge på noe myndighetene har bestemt.

Hvis du vil klage på et vedtak*, kan du klage ved å gå inn på denne nettsiden til Sivilombudsmannen eller du kan sende et brev til: Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo. Vi som jobber i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet kan også ta i mot klager når vi er på besøk.

*Et vedtak er en skriftlig avgjørelse som tas av en offentlig myndighet.

Hva kan du klage på?

Du kan for eksempel klage hvis du er uenig i det som er bestemt i et vedtak, eller hvis du synes det har gått for lang tid før du får svar eller før saken din er ferdig behandlet.

Når kan du klage?

Sivilombudsmannen er den øverste klageinstansen i Norge. Det betyr at man må bruke andre klagemuligheter før man klager til Sivilombudsmannen. For eksempel kan man klage til Fylkesmannen på bruk av tvang hvis man er på barnevernsinstitusjon. Hvis man ikke får medhold i klagen hos Fylkesmannen, kan man klage til Sivilombudsmannen.

Spørsmål?

Hvis du har  spørsmål om hvordan du skal klage eller hvem du kan klage til, kan du ringe til Sivilombudsmannen på telefon: 22 82 85 00. Her får du snakke med en jurist kan gi råd om hvor og hvordan du kan klage.