Skal besøke barn og unge på institusjon

Forebyggingsenheten sirkler

I løpet av høsten skal Sivilombudsmannens forebyggingsenhet begynne å besøke barn og unge i psykisk helsevern og på barnevernsinstitusjoner.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har som oppgave å besøke steder der noen må være fordi for eksempel barnevernet, helsevesenet eller politiet har bestemt det. Når enheten er på besøk, undersøker den hvordan det er å være på en institusjon. Alle som er på en institusjon skal behandles på en god måte.

For enheten er det viktig å snakke med så mange barn og unge som mulig under besøk for å få et godt inntrykk av hvordan det på institusjonen. Det er de som er på institusjonen som vet best hvordan det er å være akkurat der. Den informasjonen kan bidra til å hjelpe andre barn og unge som også er på en institusjon eller som kommer til institusjonen senere.

Siden enheten ble opprettet hos Sivilombudsmannen i 2014, har den besøkt mange steder der noen er fratatt frihet. Dette er en oppgave Sivilombudsmannen har fått av FN og Stortinget.

Se hvem som jobber for forebyggingsenheten

Les hvordan enheten jobber når den er på besøk

Les loven som sier hva Sivilombudsmannen skal jobbe med