Besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus

Besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus

13. september drar Sivilombudsmannens forebyggingsenhet på et besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Akershus universitetssykehus (Ahus). Det er forebyggingsenhetens første besøk til en klinikk for barn og unge innen psykisk helsevern.

Ungdomspsykiatrisk klinikk har en åpen og en lukket post som tilbyr øyeblikkelig hjelp til ungdom under 18 år.

Målet med besøket er å undersøke forholdene for de unge som er på avdelingen og bidra til å forebygge at noen blir behandlet på en umenneskelig eller nedverdigende måte.

Under besøket

Under besøket skal enheten undersøke spesielt de områdene med størst risiko for dårlig, nedverdigende behandling. Dette inkluderer blant annet bruk av tvangsmidler, behandling uten eget samtykke, skjerming, ivaretakelse av pasientrettigheter, aktivisering, følelse av trygghet og institusjonskultur.

Forebyggingsenheten vil ha private samtaler med ungdommene på klinikken, se på klinikkens inne- og uteområder og gjennomgå dokumentasjon. Samtaler med ungdommene prioriteres. Enheten vil også ha samtaler med ledelsen på klinikken, ansatte og andre involverte.

Besøksrapport

Etter besøket vil enheten skrive en rapport som gir anbefalinger til klinikken om hva som kan gjøres bedre. I rapporten er alle samtaler anonymisert, slik at ingen kan vite hvem som har fortalt enheten hva. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Les rapporter fra tidligere besøk.

Opprettet i 2014

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon. De to siste årene har enheten besøkt mange steder for frihetsberøvelse, som fengsler, politiarrester, utlendingsinternat og psykisk helseverninstitusjoner for voksne.

Fokus på barn og unge

Høsten 2016 begynner forebyggingsenheten med besøk til barn og unge i psykisk helsevern og på barnevernsinstitusjoner. Besøket til undomspsykiatrisk klinikk på AHUS er enhetens første til en klinikk for ungdom innen psykisk helsevern. I den forbindelse er denne nettsiden opprettet spesielt for barn og unge med informasjon om forebyggingsarbeidet.