Oppføringer av caroline

Rapport fra besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har besøkt ungdomspsykiatrisk klinikk ved Akershus universitetssykehus. – Funn og observasjoner viser at klinikken har høy grad av bevissthet om lovverket og utfordringer knyttet til ungdom og behandling under tvang, sier sivilombudsmannen.

Besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Ahus

13. september drar Sivilombudsmannens forebyggingsenhet på et besøk til ungdomspsykiatrisk klinikk på Akershus universitetssykehus (Ahus). Det er forebyggingsenhetens første besøk til en klinikk for barn og unge innen psykisk helsevern.