Vi har levert rapport om forebyggingsarbeidet i 2016 til Stortinget.

Sivilombudsmannens presenterer årsmeldingene for 2016.

Årsmeldingen om Sivilombudsmannens forebyggingsarbeid i 2016 er nå publisert og overlevert til Stortinget. Den sendes også til FN.

I årsmeldingen beskrives det hvordan Sivilombudsmannen jobber med forebygging av tortur og umenneskelig behandling. Alle besøkene som ble gjennomført i 2016 er omtalt og noen resultater fra besøkene presenteres.

I 2016 startet Sivilombudsmannen med besøk til barnevernsinstitusjoner og psykisk helseverninstitusjoner for barn og unge. Fokuset på barn og unge vil fortsette i 2017 med blant annet flere besøk til barnevernsinstitusjoner og besøk til Ungdomsenhet Øst, som er et fengsel for mindreårige (15-18 år).

Det er også fire artikler i årsmeldingen, om disse temaene:

  1. Kvinner i fengsel
  2. Rett til informasjon
  3. Ransaking og visitasjon
  4. Institusjonskultur og ledelse

Les årsmeldingen for 2016.